200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal
Branches

Energietransitie

De energietransitie verwijst naar de verschuiving van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Dit houdt in dat we afstappen van het gebruik van kolen, olie en gas als belangrijkste energiebronnen en in plaats daarvan meer gebruik maken van zon, wind, water en biomassa om aan onze energiebehoeften te voldoen

Cursussen Meer informatie

Branches

Industrie

Industrie is een term die wordt gebruikt om de productie van goederen en materialen op grote schaal aan te duiden. Het gaat hierbij om bedrijven die zich richten op het vervaardigen van producten uit grondstoffen, het verwerken van halffabricaten of het assembleren van componenten tot eindproducten.

Cursussen Meer informatie

Branches

Overheid

De overheid, BV Nederland is een grote werkgever. een groot deel van deze medewerkers hebben een technische functie. om ervoor te zorgen dat deze medewerkers waar nodig getraind dienen te worden staan we als Elektro-College klaar om daar invullen aan te geven.

Cursussen Meer informatie

Branches

Uitzendbranche

De uitzendbranche is een bedrijfstak die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van tijdelijk personeel aan andere bedrijven. Dit tijdelijke personeel wordt ook wel uitzendkrachten genoemd. De uitzendbranche is in feite een vorm van flexibele arbeid, waarbij bedrijven tijdelijk extra personeel kunnen inhuren om piekperiodes op te vangen, projecten uit te voeren of bijvoorbeeld vervanging te regelen bij ziekte of vakantie van vast personeel.

Cursussen Meer informatie

Branches

Utiliteiten

De utiliteitsbranche is een term die wordt gebruikt om bedrijven en organisaties aan te duiden die zich bezighouden met de bouw, renovatie, onderhoud en exploitatie van gebouwen en infrastructurele werken. Hierbij kan gedacht worden aan utiliteitsgebouwen zoals kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, hotels, stadions en luchthavens, maar ook aan infrastructuur zoals bruggen, tunnels, sluizen en waterzuiveringsinstallaties.

Cursussen Meer informatie

Branches

Woningbouw

Woningbouw is de bouw van huizen, appartementen en andere woningen om mensen te huisvesten. Het kan worden gedaan door particuliere ontwikkelaars, overheidsinstellingen of non-profit organisaties. Woningbouw kan een belangrijk onderdeel zijn van stadsontwikkeling en stadsplanning en kan bijdragen aan het oplossen van problemen zoals huisvestingsnood en dakloosheid. Het kan ook leiden tot economische groei door werkgelegenheid en investeringen in de gemeenschap.

Cursussen Meer informatie

Branches

Zorginstellingen

Zorginstellingen zijn organisaties die zich inzetten voor het leveren van zorg en ondersteuning aan mensen die dat nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat ze medische zorg bieden aan patiënten, of dat ze hulp en begeleiding geven aan mensen met een beperking of psychische problemen.

Cursussen Meer informatie

Opleidingsadvies op maat

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.