200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

Training NEN 1010 monteur / Basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Aanwijsbeleid
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Meten aan E-installaties
• Wanneer welke PBM’s

Training ATEX basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Zonering

Training NEN 62305 (Aarding & Bliksembeveiliging)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes uitwendige blikseminstallaties
• Installeren bliksembeveiligingsinstallatie
• Opleveren van bliksembeveiligingsinstallatie

Training NEN 9140 veilig werken aan E-voertuigen

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Aanwijsbeleid
• Werken aan of met elektrische voertuigen
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Meten aan E-voertuigen
• Wanneer welke PBM’s

Training NEN 1010 ontwerpers

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 projectleiders

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training NEN 1010 medische ruimte

• Wet -en regelgeving
• Basis principes medische ruimtes
• Aarding en vereffening medische ruimtes
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Groep 0, 1, 2 ruimte ( en ook oude classificatie )
• Toepassen van IT keten (MES)
• ESD vloeren medische ruimtes
• Installeren medische apparatuur

Branches

Training NEN 1010 PV-systemen

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Basis principes VP systemen
• Installeren voedingskabels gelijk en wisselstroom
• Aanpassen -/ uitbreiden verdeler
• Aarding en vereffening
• Veilig werken E-installaties
• Materiaal keuzes

Training NEN 1010 laadinrichtingen elektrische voertuigen

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Basis principes E-installaties
• Installeren voedingskabels
• Aanpassen -/ uitbreiden verdeler
• Aarding en vereffening
• Veilig werken E-installaties
• Materiaal keuzes

Training NEN 1010 bedrijfsruimte, bedrijfsterreinen, landbouw,tuinbouw en veeteelt

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening bij dierenverblijven
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 3140 VOP (voldoende onderricht persoon)

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Elektrische gevaren herkennen
• Veilig werken aan Elektrische installaties
• PBM (persoonlijke beveiligingsmiddelen)
• Kennis van aanwijsbeleid

Training NEN 3140 IV (Installatie Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Gezagsverhouding binnen een onderneming
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Opstellen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

Training NEN 3140 WV (Werk Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Toepassen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

NEN 3140 Inspecteren van Elektrische Arbeidsmiddelen

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training ATEX voor Elektrotechnici

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Uitvoering van metingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Management of change

Training ATEX Inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Veiligstellen van installaties (LOTO)
• Uit te voeren metingen
• Werken in gesondeerde gebieden
• Werken met inspectie apparatuur
• Inspecteren ATEX beveiliging (d, e, i, n)
• Aanduidingen reparaties en/of wijziging

Branches

Basis training elektrotechniek

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Wat is Aarding
• Welke soorten Aarding zijn er
• Veilig werken E-installaties
• Kabels en connector
• Materiaal keuzes E installaties
• Basis gereedschap E installaties
• Basis meten van Spanning [U] / stroom [I] en weerstand [R]

Opleidingsadvies op maat

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.