200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

INDUSTRIE EN TECHNIEK GAAN HAND IN HAND

Training NEN 1010 monteur / Basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Aanwijsbeleid
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Meten aan E-installaties
• Wanneer welke PBM’s

Training ATEX basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Zonering

Training NEN 62305 (Aarding & Bliksembeveiliging)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes uitwendige blikseminstallaties
• Installeren bliksembeveiligingsinstallatie
• Opleveren van bliksembeveiligingsinstallatie

Training NEN 1010 ontwerpers

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 projectleiders

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training NEN 1010 laadinrichtingen elektrische voertuigen

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Basis principes E-installaties
• Installeren voedingskabels
• Aanpassen -/ uitbreiden verdeler
• Aarding en vereffening
• Veilig werken E-installaties
• Materiaal keuzes

Training NEN 1010 bedrijfsruimte, bedrijfsterreinen, landbouw,tuinbouw en veeteelt

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening bij dierenverblijven
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 3140 VOP (voldoende onderricht persoon)

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Elektrische gevaren herkennen
• Veilig werken aan Elektrische installaties
• PBM (persoonlijke beveiligingsmiddelen)
• Kennis van aanwijsbeleid

Training NEN 3140 IV (Installatie Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Gezagsverhouding binnen een onderneming
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Opstellen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

Training NEN 3140 WV (Werk Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Toepassen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

NEN 3140 Inspecteren van Elektrische Arbeidsmiddelen

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training ATEX voor Elektrotechnici

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Uitvoering van metingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Management of change

Training ATEX Inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Veiligstellen van installaties (LOTO)
• Uit te voeren metingen
• Werken in gesondeerde gebieden
• Werken met inspectie apparatuur
• Inspecteren ATEX beveiliging (d, e, i, n)
• Aanduidingen reparaties en/of wijziging

Branches

Basis training elektrotechniek

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Wat is Aarding
• Welke soorten Aarding zijn er
• Veilig werken E-installaties
• Kabels en connector
• Materiaal keuzes E installaties
• Basis gereedschap E installaties
• Basis meten van Spanning [U] / stroom [I] en weerstand [R]

Industrie

Industrie is een term die wordt gebruikt om de productie van goederen en materialen op grote schaal aan te duiden. Het gaat hierbij om bedrijven die zich richten op het vervaardigen van producten uit grondstoffen, het verwerken van halffabricaten of het assembleren van componenten tot eindproducten. De industrie is een belangrijk onderdeel van de economie en kan worden onderverdeeld in verschillende sectoren, zoals de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de metaalindustrie, de textielindustrie, de farmaceutische industrie en de automotive industrie.

Binnen de industrie spelen technologie en innovatie een belangrijke rol, omdat bedrijven voortdurend op zoek zijn naar manieren om hun productieprocessen te optimaliseren, de kwaliteit van hun producten te verbeteren en de kosten te verlagen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van geavanceerde productietechnologieën, zoals robotica, 3D-printing en Internet of Things (IoT).

De industrie biedt werkgelegenheid aan veel mensen, zowel op het gebied van productie als op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, marketing en verkoop. Daarnaast levert de industrie een belangrijke bijdrage aan de export en de handel tussen landen.

De industrie is echter ook een bron van milieuvervuiling en kan een negatieve impact hebben op de gezondheid van werknemers en omwonenden. Om deze reden zijn er strenge regels en normen opgesteld om de impact van de industrie op het milieu en de samenleving te beperken en te controleren. Dit wordt vaak gedaan door middel van vergunningen, certificeringen en audits om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aan deze regels houden.