200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

De huidige energietransitie zorgt ervoor dat we met z’n allen door onder meer pv-panelen en laadpalen steeds vaker gebruikmaken van gelijkstroom (DC). Hiermee neemt ook het risico van corrosie en betonrot toe door DC-lekstroom. “
“DC-lekstroom is wereldwijd een probleem dat alsmaar groter wordt. Bij wisselspanning (AC) wisselt de stroom continu van richting (frequentie) waardoor lekstroom zichzelf enigszins opheft. Daarnaast meet de type B aardlekschakelaar de hoeveelheid lekstroom en schakelt de installatie uit wanneer de waarde boven een bepaald niveau uitkomt.”
“Bij DC-lekstroom loopt de stroom slechts in één richting. De lekstroom loopt vanuit de positieve kant van de voeding niet naar de negatieve kant van de voeding, maar naar de aarde. Vaak denken mensen dat ook hier de aardschakelaar het probleem oplost, maar dat klopt niet helemaal. Het retourpad van de DC-lekstroom ligt buiten de aardschakelaar om en loopt via de PE-lijn waardoor de aardlekschakelaar niet werkt.”
Lekstromen kunnen leiden tot corrosie van betonijzer en kunnen zo de structurele integriteit van gebouwen aantasten. “NEN 1010 schrijft voor dat de DC-lekstroom maximaal 6mA mag zijn. Een individueel systeem vormt geen probleem. Maar als de elektrificatie doorzet en meerdere systemen naast elkaar worden geplaatst, neemt mogelijk ook de DC-lekstroom aanzienlijk toe. Dit kan enorme gevolgen hebben. Zo kan een permanente lekstroom van 1000mA in twaalf maanden tijd ongeveer 9 kilogram staal in de funderingen van een gebouw oplossen.”