200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

Archieven: Course

Training NEN 1010 bedrijfsruimte, bedrijfsterreinen, landbouw,tuinbouw en veeteelt

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening bij dierenverblijven
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 1010 inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training NEN 1010 laadinrichtingen elektrische voertuigen

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Basis principes E-installaties
• Installeren voedingskabels
• Aanpassen -/ uitbreiden verdeler
• Aarding en vereffening
• Veilig werken E-installaties
• Materiaal keuzes

Training NEN 1010 PV-systemen

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Basis principes VP systemen
• Installeren voedingskabels gelijk en wisselstroom
• Aanpassen -/ uitbreiden verdeler
• Aarding en vereffening
• Veilig werken E-installaties
• Materiaal keuzes

Training NEN 1010 medische ruimte

• Wet -en regelgeving
• Basis principes medische ruimtes
• Aarding en vereffening medische ruimtes
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Groep 0, 1, 2 ruimte ( en ook oude classificatie )
• Toepassen van IT keten (MES)
• ESD vloeren medische ruimtes
• Installeren medische apparatuur

Training NEN 1010 projectleiders

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 ontwerpers

• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Hoge harmonisch
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Type bekabeling
• Netvervuiling

Training NEN 1010 monteur / Basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Aarding en vereffening
• Beschermingsmaatregelen van E-installaties
• TT, TN, IT stelsels
• Kortsluitstroom en spanningsverlies
• Installeren van elektrische componenten
• Netvervuiling

Training NEN 9140 veilig werken aan E-voertuigen

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Aanwijsbeleid
• Werken aan of met elektrische voertuigen
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Meten aan E-voertuigen
• Wanneer welke PBM’s

Training ATEX Inspectie

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Veiligstellen van installaties (LOTO)
• Uit te voeren metingen
• Werken in gesondeerde gebieden
• Werken met inspectie apparatuur
• Inspecteren ATEX beveiliging (d, e, i, n)
• Aanduidingen reparaties en/of wijziging