200 enthousiaste cursisten
Cursussen op locatie
Individueel of klassikaal

Archieven: Course

Training ATEX voor Elektrotechnici

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Uitvoering van metingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Management of change

Training NEN 62305 (Aarding & Bliksembeveiliging)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes uitwendige blikseminstallaties
• Installeren bliksembeveiligingsinstallatie
• Opleveren van bliksembeveiligingsinstallatie

NEN 3140 Inspecteren van Elektrische Arbeidsmiddelen

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Basis principes elektrische installaties
• Voorbereiden inspectie
• Uitvoeren van inspecties
• Werken met installatie tester
• Opstellen meetrapport

Training NEN 3140 VOP (voldoende onderricht persoon)

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Elektrische gevaren herkennen
• Veilig werken aan Elektrische installaties
• PBM (persoonlijke beveiligingsmiddelen)
• Kennis van aanwijsbeleid

Training NEN 3140 IV (Installatie Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Gezagsverhouding binnen een onderneming
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Opstellen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

Training NEN 3140 WV (Werk Verantwoordelijke)

• Wet -en regelgeving
• Aanwijzingen opstellen en verstrekken
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Toepassen van veiligheidsprocedures
• Toegangsprotocollen E-installaties

Training ATEX basis

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Explosieveiligheidsdocument
• Basis principes ATEX
• Lezen van ATEX coderingen
• Installeren ATEX gerelateerde installatie
• Zonering

Training NEN 3140 VP (Vakbekwaam Persoon)

• Praktische gericht
• Wet -en regelgeving
• Aanwijsbeleid
• Werken aan of met elektrische installaties
• Veiligstellen van een E-installatie (LOTO)
• Meten aan E-installaties
• Wanneer welke PBM’s

Basis training elektrotechniek

• Praktisch gericht
• Wet -en regelgeving
• Wet van Ohm
• Wat is Aarding
• Welke soorten Aarding zijn er
• Veilig werken E-installaties
• Kabels en connector
• Materiaal keuzes E installaties
• Basis gereedschap E installaties
• Basis meten van Spanning [U] / stroom [I] en weerstand [R]